Priser

Lierne Preparantverksted

-Utstopping av fugler og dyr

 

*** Medlem av Norges Taksidermistforbund ***

Prisliste 2019

Fugler

 

Pattedyr

 

Hodemontasje

 

Alke

4000,-

Bever

7500,-

Gaupe

7000,-

Canadagås

8000,-

Ekorn

3200,-

Gaupe m. framføtter

8000,-

Duer

4000,-

Gaupe

15000,-

Elg

11000,-

Dvergfalk

3700,-

Grevling

7000,-

Hjort

9000,-

Fasan

4000,-

Hare

6000,-

Rein

9000,-

Fiskemåke

4000,-

Jerv

12000,-

Rådyr

6000,-

Fjellvåk

4500,-

Lemen

2700,-

 

 

Flaggspett

4000,-

Mink

3800,-

Gevir på skjold

 

Gjøk

3300,-

Mus

2700,-

Elg

3000,-

Grønnspett

4000,-

Mår

3800,-

Hjort

2700,-

Grågås

7000,-

Oter

7000,-

Rådyr

2000,-

Gråmåke

6000,-

Rev

7000,-

Rein

2700,-

Gråspett

4000,-

Revevalp

4500,-

Oppfarging horn

500,-

Haukugle

4000,-

Røyskatt

3200,-

 

 

Havelle

3500,-

Snømus

3200,-

 

 

Havørn

10000,-

 

 

 

 

Hegre

7000,-

 

 

 

 

Heilo

3500,-

 

 

 

 

Hettemåke

4000,-

 

 

 

 

Hornugle

4000,-

 

 

 

 

Hubro

7500,-

 

 

 

 

Hønsehauk

5000,-

 

 

 

 

Jerpe

3200,-

 

 

 

 

Jordugle

4000,-

 

 

 

 

Kattugle

4000,-

 

 

 

 

Kongeørn

10000,-

 

 

 

 

Krikkand

4000,-

 

 

 

 

Kråke

3200,-

 

 

 

 

Lavskrike

3000,-

 

 

 

 

Lomvi

4000,-

 

 

 

 

Lunde

4000,-

 

 

 

 

Nøtteskrike

3000,-

 

 

 

 

Orrhane

3500,-

 

 

 

 

Orrhane i spill

4000,-

 

 

 

 

Orrhøne

3200,-

 

 

 

 

Perleugle

3500,-

 

 

 

 

Ravn

4000,-

 

 

 

 

Rugde

3500,-

 

 

 

 

Rype

3200,-

 

 

 

 

Røy

4500,-

 

 

 

 

Skjære

3000,-

 

 

 

 

Småfugler

2500,-

 

 

 

 

Spurvehauk

3700,-

 

 

 

 

Spurveugle

3500,-

 

 

 

 

Stokkand

4500,-

 

 

 

 

Storskarv

6000,-

 

 

 

 

Svane

11000,-

 

 

 

 

Svartbak

6000,-

 

 

 

 

Svartspett

4000,-

 

 

 

 

Teist

4000,-

 

 

 

 

Tiur

5000,-

 

 

 

 

Tiur i spill

6000,-

 

 

 

 

Tjeld

3500,-

 

 

 

 

Trane

9000,-

 

 

 

 

Vipe

3500,-

 

 

 

 

Ærfugl

5000,-

 

 

 

 

Priser er oppgitt inklusive MVA

 

Prisen inkluderer montering på habitatriktig sokkel (kunstig stein, trerøtter og konservert mose). Det hele omrammet av ei beiset og lakkert treplate.

 

Ved montering med utslåtte vinger eller

åpent gap legges det til 20% på den oppgitte prisen på arten.

 

For å få beholde arter som er fredet, til utstopping, må det sendes inn en søknad til Direktoratet for Naturforvaltning. Denne søknaden ordner jeg, etter at jeg har mottat dyret eller fuglen.

En del arter skal chipmerkes og et registreringsgebyr på 400,- må betales inn til DN. Gebyr og chip-kostnad er regnet inn i oppgitt pris i prislisten.

 

Leveringstid: Normalt 2 - 12 mnd.

2018 opptil 2 år

 

Eventuelle fraktkostnader inngår ikke prisen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annet:

 

Flåing av gaupe og innsending

av gaupeskrott: 3500,-

+ tørrberedning av gaupeskinn: 5000,-

 

Koking og bleking av gaupeskalle: 1500,-

 

 

 

Restaurering/reparasjon:

 

Har du eldre montasjer som er ødelagt eller

trenger en "fornying" så kan jeg reparere/ restaurere det.

Dette kan f.eks være at en fugl har mistet en vinge, ett øre har brukket på en rev eller at sokkelen til dyret er ødelagt.

 

En reparasjon/fornying kan bestå av reparasjon av ødelagde deler, rensing av støv, oppfarging av pels/ fjærdrakt/nese/øyer/føtter,

reparasjon av sokkel eller helt ny sokkel.

 

Prisen på en restaurering/reparasjon vil variere mye etter hvor omfattende arbeidet blir.

Send et bilde eller/og en beskrivelse på montasjen du vil ha restaurert, så gir jeg et uforpliktende pristilbud på arbeidet.