Lierne Preparantverksted

-Utstopping av fugler og dyr

Gauper

Fugler

Pattedyr

Rev

Mår

Mår

Restaureringer